Transethnic meta-Analysis identifies GSDMA and PRDM1 as susceptibility genes to systemic sclerosis

Chikashi Terao, Takahisa Kawaguchi, Philippe Dieude, John Varga, Masataka Kuwana, Marie Hudson, Yasushi Kawaguchi, Marco Matucci-Cerinic, Koichiro Ohmura, Gabriela Riemekasten, Aya Kawasaki, Paolo Airo, Tetsuya Horita, Akira Oka, Eric Hachulla, Hajime Yoshifuji, Paola Caramaschi, Nicolas Hunzelmann, Murray Baron, Tatsuya AtsumiPaul Hassoun, Takeshi Torii, Meiko Takahashi, Yasuharu Tabara, Masakazu Shimizu, Akiko Tochimoto, Naho Ayuzawa, Hidetoshi Yanagida, Hiroshi Furukawa, Shigeto Tohma, Minoru Hasegawa, Manabu Fujimoto, Osamu Ishikawa, Toshiyuki Yamamoto, Daisuke Goto, Yoshihide Asano, Masatoshi Jinnin, Hirahito Endo, Hiroki Takahashi, Kazuhiko Takehara, Shinichi Sato, Hironobu Ihn, Soumya Raychaudhuri, Katherine Liao, Peter Gregersen, Naoyuki Tsuchiya, Valeria Riccieri, Inga Melchers, Gabriele Valentini, Anne Cauvet, Maria Martinez, Tsuneyo Mimori, Fumihiko Matsuda, Yannick Allanore*

*Corresponding author for this work
33 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Transethnic meta-Analysis identifies GSDMA and PRDM1 as susceptibility genes to systemic sclerosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences