Radiotherapy programs neutrophils to an antitumor phenotype by inducing mesenchymal-epithelial transition

Qiqi Liu, Yuying Hao, Rui Du, Dan Hu, Jian Xie, Jingxin Zhang, Guodong Deng, Ning Liang, Tiantian Tian, Lukas Käsmann, Dirk Rades, Chai Hong Rim, Pingping Hu*, Jiandong Zhang

*Corresponding author for this work

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Radiotherapy programs neutrophils to an antitumor phenotype by inducing mesenchymal-epithelial transition'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences