Mössbauer spectroscopy, intracluster atomic mobility and thermodynamics of ultrafine oxide clusters

I. P. Suzdalev*, V. N. Buravtsev, V. K. Imshennik, Y. V. Maksimov, V. V. Matveev, A. V. Volynskaya, A. X. Trautwein, H. Winkler

*Corresponding author for this work
2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Mössbauer spectroscopy, intracluster atomic mobility and thermodynamics of ultrafine oxide clusters'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy