Complement drives Th17 cell differentiation and triggers autoimmune arthritis

Motomu Hashimoto, Keiji Hirota, Hiroyuki Yoshitomi, Shinji Maeda, Shin Teradaira, Shuji Akizuki, Paz Prieto-Martin, Takashi Nomura, Noriko Sakaguchi, Jörg Köhl, Birgitta Heyman, Minoru Takahashi, Teizo Fujita, Tsuneyo Mimori, Shimon Sakaguchi*

*Corresponding author for this work
111 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Complement drives Th17 cell differentiation and triggers autoimmune arthritis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences